Loading...
ANASAYFA 2018-02-27T18:24:39+00:00

Bizden Haberler

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ı makamında ziyaret ettik

Prof. Dr. Ahmet  İncekara ve Yeminli Mali Müşavir Ahmet Yelis, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ı makamında ziyaret etti.

BDDK Başkan’ı Mehmet Ali AKBEN’ e nezaket ziyareti

İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı  Prof. Dr. Ahmet  İncekara, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erişah ARICAN Vakıf Denetim Kurulu  üyesi   Ahmet Yelis ve  Genel Sekreter  Nahit Özen‘den oluşan heyet, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme [...]

Sirküler

1004, 2018

7103 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74’üncü maddesine “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklendi. • Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti [...]

1004, 2018

7104 Sayılı Kanun – Katma Değer Vergisi Kanunu Değişiklik

7104 Sayılı Kanun – KDV 06 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30383  Kabul Tarihi: 29 Mart 2018 Kanun No: 7104 Kanun Adı: Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar [...]

1503, 2018

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2018/11201 SAYILI KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında 2018/11201 sayılı Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Yazıları

2303, 2018

Geriye Dönük SGK İşveren Teşviklerinde Beklenen Yasa TBMM de Kabul Edildi

21.03.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen bu tasarı ile; kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile 1 ay içerisinde SGK'ya başvuranlar geçmişe yönelik faydalanmadığı SGK İşveren teşvik tutarlarını iade alabileceklerdir. SERVER [...]

2702, 2018

SGK Teşvik Tespit ve Takip Hizmetleri Hakkında

Merhabalar, Günümüz itibariyle işverenlere yönelik 12 adet SGK Teşvik Uygulaması bulunmaktadır. Bizler, firmaların bu teşviklerden optimum düzeyde yararlanabilmesi için teşvik takip hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetleri ülkemizin başlıca büyük [...]

404, 2017

Kurumlar Vergisi Beyannamesi İle İlgili Hatırlatmalar

Kurumlar Vergisi Beyannamesi verme süresi 01.04.2017 tarihi itibari ile başlamıştır. Bu süre 25.04.2017 saat 24:00 kadar devam edecektir. Bu sürenin daha sağlıklı işlemesi ve gereksiz zaman kaybının oluşmaması [...]