Loading...
ANASAYFA 2018-02-27T18:24:39+00:00

Bizden Haberler

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ı makamında ziyaret ettik

Prof. Dr. Ahmet  İncekara ve Yeminli Mali Müşavir Ahmet Yelis, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ı makamında ziyaret etti.

BDDK Başkan’ı Mehmet Ali AKBEN’ e nezaket ziyareti

İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı  Prof. Dr. Ahmet  İncekara, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erişah ARICAN Vakıf Denetim Kurulu  üyesi   Ahmet Yelis ve  Genel Sekreter  Nahit Özen‘den oluşan heyet, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme [...]

Sirküler

1503, 2018

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2018/11201 SAYILI KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında 2018/11201 sayılı Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2601, 2018

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2017 yılı için yapılacak değerlemeye esas kurları (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği- 491)

Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2017 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların [...]

501, 2018

2018 Yılı E-Defter Uygulama Kılavuzu

2018 e-Defter Uygulama KılavuzuGİRİŞBilindiği üzere 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66 ncı maddesinin [...]

Bilgi Yazıları

2702, 2018

SGK Teşvik Tespit ve Takip Hizmetleri Hakkında

Merhabalar, Günümüz itibariyle işverenlere yönelik 12 adet SGK Teşvik Uygulaması bulunmaktadır. Bizler, firmaların bu teşviklerden optimum düzeyde yararlanabilmesi için teşvik takip hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetleri ülkemizin başlıca büyük [...]

404, 2017

Kurumlar Vergisi Beyannamesi İle İlgili Hatırlatmalar

Kurumlar Vergisi Beyannamesi verme süresi 01.04.2017 tarihi itibari ile başlamıştır. Bu süre 25.04.2017 saat 24:00 kadar devam edecektir. Bu sürenin daha sağlıklı işlemesi ve gereksiz zaman kaybının oluşmaması [...]

2103, 2017

Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi

ÖNEMLİ DUYURU Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği “Aylık Prim ve [...]