BİLGİ YAZILARI

BİLGİ YAZILARI 2018-02-07T02:32:04+03:00
307, 2020

e-SMM Broşürü

03.07.2020, Cuma|Bilgi Yazıları – 2020|

– e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? – Kimler Geçecek? – Başvuru Süresi ve Yararlanma Şartları Nelerdir? – Yararlanma Yöntemleri? – Başvuru Yöntemleri? e-SMM Broşürü İçin Tıklayınız

307, 2020

5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı’ndan Düzenlenmesi Gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru

03.07.2020, Cuma|Bilgi Yazıları – 2020|

1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı’ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru 1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalından düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar ile ilgili olarak, ilgili Portal hesaplarına erişemeyen mükellefler, earsiv@gelirler.gov.tr e-posta adresine başvurmaları halinde, portal hesapları söz konusu [...]

307, 2020

Mücbir Sebep Kısmı Tevkifata Tabi Alımlarda KDV Tevkifatı Uygulaması Başladı

03.07.2020, Cuma|Bilgi Yazıları – 2020|

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulaması 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Başladı 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin mücbir sebep halleri sona erdiğinden, söz konusu mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KDV tevkifatına tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeniden başlamıştır. Buna göre 1 Temmuz 2020 [...]

207, 2020

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı

02.07.2020, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2020|

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı 2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da bazı değişiklikler yapıldı. Yatırım tamamlama vizesini müteakip üç yıl boyunca her yıl net satışların asgari %2’si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi halinde vergi indirimi desteği, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje [...]

207, 2020

e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet Uygulamalarında Yeni Dönem

02.07.2020, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2020|

1 Temmuz 2020 Tarihi İtibarıyla Başlayan e-Fatura-e-İrsaliye-e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet Uygulamaları 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet uygulamaları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlıyor. e-Fatura e-İrsaliye e-Müstahsil Makbuzu e-Bilet 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-Fatura [...]

207, 2020

2020/21 Sayılı SGK Genelgesi İle Bazı Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler

02.07.2020, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2020|

SGK Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişiklik Yaptı ÖZET: 2020/21 sayılı SGK Genelgesi ile bazı sigortalılık işlemlerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 1) Vazife malullüğü aylığı almakta iken muhtar seçilen kişiler muhtarlık görevlerine istinaden 5510 sayılı kanunun 4-1/b bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Ancak muhtar seçilenlerin muhtarlık görevleri haricinde aynı zamanda gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olması, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortak olması, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite [...]

207, 2020

Huzur Hakkı Ödemeleri SGK Primine Tabi midir?

02.07.2020, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2020|

Huzur Hakkı Ödemeleri SGK Primine Tabi midir? ÖZET: 1) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında çalışıyorsa bu kişiye ödenecek huzur hakkı sigorta prime tabidir. 2) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamında çalışıyorsa bu kişiye ödenecek huzur hakkı sigorta prime tabi değildir. HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, idare heyeti gibi organların toplantılarına iştirak edilmek suretiyle [...]

207, 2020

Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

02.07.2020, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2020|

2019 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit  ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başladı.  Gelir Vergisi Ödemelerinizi, GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android), İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android), Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden  02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, banka hesabından havale yöntemi  ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, Anlaşmalı bankaların [...]

207, 2020

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.

02.07.2020, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2020|

2020 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler. Ayrıca,  Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında; Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile Anlaşmalı bankaların banka kartları veya [...]

207, 2020

Mali Tatil Dönemi Başladı.

02.07.2020, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2020|

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda Mali Tatil uygulaması bu yıl 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayıp, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir. Değerli mükelleflerimize ve muhasebe meslek mensuplarımıza duyurulur.

2406, 2020

Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Süreleri Uzatıldı

24.06.2020, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2020|

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel [...]

2406, 2020

2020 Yılı Asgari İşçilik Oranları – Asgari İşçilik Oranlarının Önemi

24.06.2020, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2020|

Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı ÖZET: Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerle, özel bina inşatlarında kullanılan asgari işçilik oranlarında güncelleme yapılmıştır. Gerek ihale konusu işlerde gerekse de özel bina inşaatlarında, SGK’ya bildirilmesi gereken işçilik miktarının hesaplanmasında bu oranların kullanılması gerekmektedir. ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARININ ÖNEMİ NEDİR? Asgari işçilik uygulaması 5510 sayılı Kanun’un 85’inci maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri [...]

2406, 2020

Eksik Günlerde Kullanılacak SGK Kodları – SGK Genelgesi 2020/20

24.06.2020, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2020|

Sigortalının Eksik Günü Olması Halinde Hangi SGK Kodları Kullanılmalıdır?  ÖZET: Eksik gün kodları, işverenin çalışanlarını 30 günden az çalıştırması durumunda, kişi bazında sigortalının kaç gün eksik çalıştığını ve eksik çalışma nedeni ispatlamak için kullanılan kodlardır. Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilir. Eksik gün [...]

2406, 2020

SGK Genelgesi 2020/20 – İşveren İşlemleri Genelgesi

24.06.2020, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2020|

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: 51592363-010.06.01-E.7156781 Tarih: 18/06/2020 Konu : İşveren İşlemleri Genelgesi GENELGE 2020/20 İÇİNDEKİLER … Genel Açıklamalar Kurumumuz merkez teşkilatında İşverenler Daire Başkanlığının görev alanı içinde düzenlenmiş olan işlemler taşra birimlerimizde işyeri tescil ve e-sigorta servisleri ile prim tahakkuk ve tahsilat servislerince yerine getirilmektedir. İşverenler Daire Başkanlığının görev alanı içinde düzenlenen ve taşra birimlerimizde işyeri tescil ve e-sigorta servisleri ile prim tahakkuk ve tahsilat servislerince yerine [...]

1606, 2020

İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi Broşürü Yayınland

16.06.2020, Salı|Bilgi Yazıları – 2020|

Mükelleflerin vergisel yükümlülükleri arasında yer alan işe başlama, değişiklik ve işi bırakma bildirimlerine ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi” broşürü kullanıma sunulmuştur. Ayrıca, internet sayfasının “Yararlı Bilgiler” kısmında yer alan “İşe Başlayan Mükellefler İçin Temel Bilgiler Sunumu”, “İşe Başlayan ve İşi Terk Eden Mükellefler İçin Temel Bilgiler Sunumu” olarak güncellenmiştir. Broşüre ulaşmak için tıklayınız. Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

1006, 2020

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635)

10.06.2020, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2020|

İhtisas Serbest Bölgeleri Destekleri 2635 09 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31150 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2635 Ekli “İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450 nci maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 8 Haziran 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam [...]

1006, 2020

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)

10.06.2020, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2020|

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 2626 09 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31150 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2626 Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair [...]

1006, 2020

Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı

10.06.2020, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2020|

2020 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı (tasdiki) ; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30/HAZİRAN/2020 ) sonuna kadar yapılması gerekir. Buna göre 2019 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan; — Anonim Şirketler, — Limited şirketler, — İş Ortaklıkları, — Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler. — Adi komandit şirketler, — [...]

506, 2020

2019 Takvim Yılına Ait Gelirlerin KGK’ya Bildirilmesine İlişkin Duyuru

05.06.2020, Cuma|Bilgi Yazıları – 2020|

Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) 34/1-d maddesi uyarınca, denetim kuruluşları ve denetçilerin son takvim yılına ait gelirlerini Kurumumuza bildirmesi gerekmektedir. 2019 takvim yılına ait gelirlerin Kurumumuza bildirilmesine ilişkin yükümlülüğün zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşılmaması adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir: 1) Kimler gelir bildiriminde bulunmalıdır? Denetimin yapılış amacına/kapsamına bağlı olmaksızın 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında bağımsız denetim sözleşmesi imzalamış olan tüm [...]

506, 2020

SGK Genelgesi 2020/15 – 7194 ve 7226 Sayılı Kanunlar İle Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

05.06.2020, Cuma|Bilgi Yazıları – 2020|

SGK Genelgesi 2020/15 7194 ve 7226 Sayılı Kanunlar İle Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999-010.99-E.6203185 Tarih: 21/05/2020 Konu : 2018/38 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması GENELGE 2020/15 7/12/2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun“un 48 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel [...]

506, 2020

Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması – SGK Genel Yazı

05.06.2020, Cuma|Bilgi Yazıları – 2020|

Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.5994808 Tarih: 12/05/2020 Konu : Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması GENEL YAZI Bilindiği üzere, 23/12/2019 tarihli ve 20240865 sayılı Genel Yazıyla; -5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan prim teşvikine ilişkin, sahte sigortalılık hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki [...]

506, 2020

2019 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru

05.06.2020, Cuma|Bilgi Yazıları – 2020|

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca, bir takvim yılında kamu yararını ilgilendiren kuruluşların (KAYİK) denetimini yapmış denetim kuruluşlarının ilgili takvim yılını müteakip, özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşlarının ise hesap dönemi kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar yıllık şeffaflık raporlarını internet sitelerinde yayımlamaları ve aynı süre içerisinde Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir. (07/05/2020 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan “Kurumumuza Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru” uyarınca söz konusu bildirimin 30/06/2020 [...]

206, 2020

COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2020/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

02.06.2020, Salı|Bilgi Yazıları – 2020|

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler 29 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31139  (1.Mükerrer) Cumhurbaşkanlığından: Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler GENELGE 2020/8 COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13/3/2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni” konulu 2020/2 sayılı Genelge ile 22/3/2020 tarihli ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave [...]

206, 2020

Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru

02.06.2020, Salı|Bilgi Yazıları – 2020|

Bilindiği üzere 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24/3/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi ve mücbir sebep dönemine ilişkin [...]

206, 2020

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı.

02.06.2020, Salı|Bilgi Yazıları – 2020|

Başkanlığımızca toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz, Vergi Dairesine gitmeden 7/24 faydalanabileceğiniz İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamıza ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü” yeni hizmet kanalları kapsamında güncellenerek internet sitemizde yayınlanmıştır. İnteraktif vergi dairesi hizmetlerine ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Broşür için tıklayınız.