İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (30.06.2005) İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

                                           İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (30.06.2005) İTİBARİYLE
                                                                UYGULANACAK KURLAR

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. (Tebliğin 3.1. Bölümü)

Buna göre, 2005 yılı ikinci geçici vergi dönemi (1.1.2005 – 30.6.2005) için uygulanacak kurlar, 30.06.2005 tarihinde geçerli olan, yani T.C. Merkez Bankası’nın 2005/124 no.lu Bülteni ile belirlenerek 30.06.2005 tarih ve 25861 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen aşağıdaki kurlardır.

DÖVİZİN CİNSİ    DÖVİZ
ALIŞ    DÖVİZ
SATIŞ    EFEKTİF
ALIŞ
1 ABD DOLARI    1.3413    1.3478    1.3404
1 AVUSTRALYA DOLARI    1.0209    1.0276    1.0162
1 DANİMARKA KRONU    0.21699    0.21806    0.21684
1 İNGİLİZ STERLİNİ    2.4290    2.4417    2.4273
1 İSVİÇRE FRANGI    1.0441    1.0508    1.0425
1 İSVEÇ KRONU    0.17049    0.17226    0.17037
1 JAPON YENİ    1.2136    1.2217    1.2091
1 KANADA DOLARI    1.0882    1.0931    1.0842
1 KUVEYT DİNARI    4.5543    4.6143    4.4860
1 NORVEÇ KRONU     0.20399    0.20537    0.20385
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    0.35873    0.35938    0.35604
1 EURO    1.6167    1.6245    1.6156
1 BULGAR LEVASI            0.77642
1 İRAN RİYALİ            0.01193
1 ROMEN LEYİ            0.00421
1 SURİYE LİRASI            0.02054
1 ÜRDÜN DİNARI            1.7786
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ            0.28573

           
Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kurları kullanılır, banka hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)

SPK’ya tabi kurumlardan dövizli borçlarını döviz satış kurları ile değerleyenler, döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki farkı  KKEG olarak kurumlar vergisi matrahına ilave edeceklerdir. Söz konusu tutarlar izleyen dönemde “diğer indirim” olarak dikkate alınacaktır