16-368 Ek Genelge ile 5458 sayılı kanuna göre borçların yeniden yapılandırılması

16-368 Ek Genelge ile 5458 sayılı kanuna göre borçların yeniden yapılandırılması açıklanmıştır.
İlgili genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

16-368 Ek Genelge

 

EK-1 (Borçların Yeniden Yapılandırılması Başvuru Formu)

EK-2 (Bilanço Örneği)

EK-3 (Mali Durum Bildirim Formu)

EK-4 (Meslek Mensupları Rapor Örneği ( Bilanço)

EK-5 (Meslek Mensupları Rapor Örneği (Bilanço Dışındakiler için)

EK-6 6183 tecil-taksitin bozulması talebi

EK-7 4958 yeniden yapılandırmanın bozulması talebi

EK-8 Arac borcunun yeniden yapılandırılmasına asıl işverenin muvafakati

EK-9 Asıl işverenin  aracısından yeniden yapılandırmaya başvurmayacağına dair alacağı dilekçe

EK-10 Bakiye erteleme süresinden feragat dilekçesi