Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması (11.12.2006)

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin 2006/11203 sayılı bakanlar kurulu kararı yayınlanmıştırDahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin 2006/11203 sayılı bakanlar kurulu kararı yayınlanmıştır

Karar Sayısı : 2006/11203

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KARAR
 
    MADDE 1 – 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Kararnamenin eki Dahilde İşleme Rejimi Kararına aşağıdaki madde eklenmiştir.
    “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektöründe 11/1/2006 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri;
    a) Dahilde işleme izin belgesinin düzenlenmesi ve/veya ihracat taahhütlerinin kapatılması için gerekli belgelerde yer alan miktar birimlerinden, ithalat ve ihracat listelerinde yer alan miktar birimleri esas alınmak suretiyle yapılacak sarfiyat hesabı üzerinden,
    b) Belge kapsamında ithal edilen eşyanın tanımı ile ihraç edilen işlem görmüş eşyanın tanımının İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli tasnifine göre, aynı elyaf cinsi kapsamında olması halinde,
    kapatılır.”
    MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    MADDE 3 – Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.