GELİR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ / 257

Gelir vergisi kanunu genel tebliği / 257 ile Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.
Bu tebliğ ile söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir: Ekte  bilgilerinize sunulmuştur.

Gelir vergisi kanunu genel tebliği / 257