Merkez bankasınca uygulanacak olan reeskont ve faiz işlemleri (25.12.2006)

20 Aralık 2006 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26382

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
    
Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %27, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %29 olarak tespit edilmiştir.

    Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.