TEKSTİLDE KDV ORANI %8E İNDİRİLDİ

TEKSTİLDE KDV ORANI %8’E İNDİRİLDİ
Resmi Gazete’nin 08.03.2006 tarihli 26102 sayısında yayınlanan 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 09.03.2006 tarihinden itibaren tekstil ürünlerinde KDV oranları %18’den %8’e düşürülmüştür
İlgili bakanlar kurulu kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

08 Mart 2006 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26102
 
Karar Sayısı : 2006/10138
 
17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 6/3/2006 tarihli ve 14671 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
 CUMHURBAŞKANI

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER
VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR
 
          MADDE 1 — 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne aşağıdaki 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci sıralar eklenmiştir.
         
          “15 – İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler),
         
          16 – Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,
         
          17 – Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),
         
          18 – İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),
         
          19 – Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,
         
          20 – Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,
         
          21 – Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,”
         
          MADDE 2 —Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
          MADDE 3 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.