Yurt dışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren borç tutarı yükseltilmiştir

Tahsilat Genel Tebliği / 439 ile Yurt dışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren borç tutarı 15 bin YTL’ den, 25 bin YTL’ ye yükseltilmiştir.

İlgili tebliğ aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

                              TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 439
 
    424 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği (1)  ile 15 milyar Türk Lirası olarak belirlenen yurt dışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren borç tutarı 25 bin Yeni Türk Lirasına yükseltilmiştir.
 
    Buna göre, Tebliğin yayımından itibaren 25 bin Yeni Türk Lirasının altında borcu bulunan mükellefler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmayacak, diğer taraftan daha önce 25 bin Yeni Türk Lirasının altında borcu olup da haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş bulunanlar derhal tespit edilerek tahditlerinin kaldırılması yönünde emniyet müdürlüklerine bildirimde bulunulacak ve 395 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinde (2) yapılan açıklamalara göre hareket edilecektir.
    
Tebliğ olunur.