Otomosyonlu vergi dairelerine bağlı mükelleflerin veremedikleri beyannamelerini verme..(25.12.2007)

                                                       VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/30

1-Giriş:

24 Aralık 2007 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- 24/12/2007 tarihinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresinin uzatılması:

24 Aralık 2007 tarihine kadar verilmesi gereken ve elektronik ortamda (e-Beyanname) gönderilen beyannamelerin kabulünün yapıldığı 24 Aralık 2007 Pazartesi günü elektronik beyanname gönderme sisteminde (e-Beyanname) teknik nedenlerden dolayı 23.10 – 23.50 saatleri arasında kesinti nedeniyle beyanname kabul edilememiştir.

Elektronik beyanname kabulü sırasında teknik nedenlerden dolayı 23.10 – 23.50 saatleri arasındaki kesinti nedeniyle beyannamelerin verilememesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir sebepler başlıklı 13 üncü maddesinin sonunda yer alan "gibi" edatı kapsamında değerlendirilmiştir.

Buna göre; 24 Aralık 2007 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannameler açısından, 24 Aralık 2007 günü mücbir sebebin meydana geldiği ve 1 gün sürdüğü kabul edilmiştir.

3- Sonuç:

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde 24/12/2007 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannamelerin, 25/12/2007 tarihinde gerek elektronik ortamda, gerekse posta yoluyla veya vergi dairesine elden verilmiş olması halinde, bu beyannameler kanuni süresinde verilmiş beyanname olarak kabul edilecektir. Öte yandan, beyan edilen vergilerin kanuni süresi içerisinde ödeneceği tabiidir.