2007/1033 Sayılı Kararnamenin ” Diğer Mal ve Hizmetler ” bölümündeki değişiklik (11.02.2008)

2008/13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin B)DİĞER MAL VE HİZMETELER bölümünün 25. sırasında değişiklik yapılmış ve bölüm sonuna 28. sıra ilave edilmiştir.

Karar Sayısı : 2008/13234
 
24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnameye ektir.
 
Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/2/2008 tarihli ve 10793 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 36 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 ilgili kararnameyi ;

http://www.alomaliye.com/2008/bkk_2008_13234_eki.pdf 

 linkinden ulaşabilirsiniz.