(2008-50 Ssk Gen.)Sosyal Güvenlik alacaklarının yeniden yapılandırılması (05.06.2008)

2008-50 SSK Ek Genelge ile, Sosyal Güvenlik alacaklarının, yeniden yapılandırma aşamalarının ihyası-peşin veya taksitle ödenmesi konularına açıklık getirilmiştir.