(Bkk 2008-13835) Bazı mallarda uygulanan ötv tutarlarının belirlenmesine ilişkin karar (04.07.2008)

Karar Sayısı : 2008/13835
 
Ekli “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/6/2008 tarihli ve 65271 sayılı üzerine, adı geçen Kanunun 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
 
4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) VE (III) SAYILI
LİSTENİN (B) CETVELLERİNDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
 
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE (B)

CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutan (YTL)

Birimi

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0,9345

Kilogram

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

0,9345

Kilogram

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Motor yağları, kompresör yağlama yağlan, türbin yağlama yağları

0,9345

Kilogram

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

0,9345

Kilogram

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Beyaz yağlar, sıvı parafin

0,9345

Kilogram

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Dişli yağları ve redüktör yağlan

0,9345

Kilogram

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

0,9345

Kilogram

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

0,9345

Kilogram

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Diğer madeni yağlar

0,9345

Kilogram

2710.19.99.00.21

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Spindle oil

0,9345

Kilogram

2710.19.99.00.22

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Light neutral

0,9345

Kilogram

2710.19.99.00.23

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Heavy neutral

0,9345

Kilogram

2710.19.99.00.24

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Bright stock

0,9345

Kilogram

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Diğerleri

(Yalnız baz yağlar)

0,9345

Kilogram

Uygulanacak ve Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları
MADDE 2 – 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarı uygulanır ve bu tutarın aşağıda G.T.I.P. numaralan yazılı mallarda 0,7500 Yeni Türk Lirasını aşan kısmı, diğer mallarda ise 0,0150 Yeni Türk Lirasını aşan kısmı tecil edilir.
 

I SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal

değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağlan

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Beyaz yağlar, sıvı parafın

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.21

Spindle oil

 

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

2710.19.99.00.22

Light neutral

 

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

 

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

2710.19.99.00.24

Bright stock

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.98

Diğerleri

 

(Yalnız baz yağlar)

Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarları
MADDE 3 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranlan ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 

                                                                                                      III SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutan (YTL)

2402.10.00.00.00

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

30

0,0775

2402.20

Tütün içeren sigaralar

58

0,0775

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

– Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

30

0,0775

 

– Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

58

0,0775

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

58

0,0775

2403.10.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda)

58

0,0200

2403.10.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda)

58

0,0200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

58

0.0775

 

Yürürlük

MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakam yürütür.