(VUK Sirküleri / 32) 2007 Yılına ait Ba Bs formlarının bildirim süresi uzatıldı (11.02.2008)

                                                                   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/32
 
1- Giriş:
 
362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2007 dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:
 
İlgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 29 Şubat 2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Haziran 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
3- Sonuç:
 
Buna göre, 2007 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05/06/2008 tarihine kadar verilebilecektir.
 
Duyurulur.