(2009-14882) Bazı malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları (21.04.2009)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/4/2009 tarihli ve 281 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
6/4/2009 TARİHLİ VE 2009/14882 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
 
 MADDE 1 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir. 
 

III SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
 
 
Vergi
Asgari Maktu
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Oranı (%)
Vergi Tutarı (TL/lt)
 
 
 
 
2202.10.00.00.13
Kolalı gazozlar
25

 
 
 
 
2203.00
Malttan üretilen biralar
63
0,26
 
 
 
 

 

 

 

 

22.04
Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
63
 
 
1,75
 
(2204.10 Köpüklü şaraplar ve 2204.30 Diğer üzüm şıraları hariç)
 
 
 
 
 
 
2204.10
Köpüklü şaraplar
0
11,25
 
 
 
 
22.05
Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)
 
 
0
15,50
 
(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)
 
 
 
 
 
 
2205.10.10.00.00
Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar
0
12,25
 
 
 
 
2206.00
Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları
0
 
 
 
1,75
 
 
 
 
2205.10.90.00.12
Alkol derecesi hacim itibariyle %22’den fazla olanlar
0
60,00
 
 
 
 
2207.20
Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)
0
 
 
60,00
 
 
 
 
22.08
Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
0
 
60,00
 
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç , (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)]
 
 
 
 
 
2208.20
Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler
0
50,00
 
 
 
 
2208.50
Cin ve Geneva
0
40,00
 
 
 
 
2208.60
Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)
0
40,00
 
 
 
 
2208.60.91.00.00
Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
 
 

 

 

 

 

 
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)
0
60,00
 
 
 
 
 
 
 
 
2208.60.99.00.00
Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
 
 
 
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)
0
60,00
 
 
 
 
2208.70
Likörler
0
55,00
 
 
 
 
2208.90
Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)
0
60,00
 
 
 
 
2208.90.48.00.11
Rakı
0
36,00
 
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
 
 
 
 
 
 
2208.90.71.00.11
Rakı
0
36,00
 
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
 
 

 
 
 MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütü