2017 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

 
Bilindiği üzere, VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.

Maliye Bakanlığı’nca henüz yılsonu değerleme kurları ilan edilmemiştir. Değerleme kurları ilan edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 29.12.2017 tarihinde belirlenen ve 31.12.2017 tarihinde geçerli olan döviz kurları esas alınmaktadır. Söz konusu kurlar ilan edildiğinde ayrıca duyurulacaktır.

Listedeki efektif kurları, sadece kasada mevcut, banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacak, bunun dışındaki kalemler (Türkiye’deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz kuru ile değerlenecektir. (32 Sayılı Kararın 2 nci maddesindeki g ve h fıkraları)

 

Ancak, Bankaların 31.12.2017 tarihi itibariyle yapacakları değerlemelerde, bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Öte yandan, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde2 belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin geçici vergi dönem sonlarında) T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.

 

SIRA NO

DÖVİZLER

KUR (TL)

1

1 ABD Doları

3,7719

2

1 Avustralya Doları

2,9384

3

1 Danimarka Kronu

0,60551

4

1 Euro

4,5155

5

1 İngiliz Sterlini

5,0803

6

1 İsviçre Frangı

3,8548

7

1 İsveç Kronu

0,45688

8

1 Kanada Doları

3,0031

9

1 Kuveyt Dinarı

12,4277

10

1 Norveç Kronu

0,45782

11

1 Suudi Arabistan Riyali

1,0058

12

100 Japon Yeni

3,3421

13

1 Bulgar Levası

2,2958

14

1 Rumen Leyi

0,96374

15

1 Rus Rublesi

0,06507

16

100 İran Riyali

0,01040

17

1 Çin Yuanı

0,57622

18

1 Pakistan Rupisi

0,03392

 

 

 

 

SIRA NO

EFEKTİFLER

KUR (TL)

1

1 ABD Doları

3,7692

2

1 Avustralya Doları

2,9249

3

1 Danimarka Kronu

0,60509

4

1 Euro

4,5124

5

1 İngiliz Sterlini

5,0767

6

1 İsviçre Frangı

3,8491

7

1 İsveç Kronu

0,45656

8

1 Kanada Doları

2,9920

9

1 Kuveyt Dinarı

12,2413

10

1 Norveç Kronu

0,45750

11

1 Suudi Arabistan Riyali

0,99826

12

100 Japon Yeni

3,3297