işçi Özlük dosyasında bulunması gereken belgeler

İşçi Özlük dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1-    Personelin Adı Soyadı
2-    Nüfus Sureti
3-    İkametgah Senedi
4-    Kanun gereği hizmet akdi,
5-    SSK İşe Giriş Bildirgesi
6-    Özel indirim dilekçesi,
7-    Mezun olduğu okul diploma fotokopisi,
8-    Adli sicil kaydı,
9-    Referansları ve CV’ si,
10-    Fotoğraf,
11-    İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Teslim Yazısı,
12-    Sağlık Raporu
13-    Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden
       geçirildiklerini dair rapor,
14-    Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı ve fotokopisi,
15-    Sakatlık İndirimden yararlanabilmesi için ilgili deftardarlıktan
            indirim uygulanacağına dair yazı,
16-    Sakat işçi için İş Kur müracaat kayıt evrakı,
17-    Eski hükümlü ise İş Kur müracaat kayıt evrakı,
18-    Terör mağduru ise İş Kur müracaat kayıt evrakı,
19-    Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,
20-    Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa,
            yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,
21-    Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı,
22-    İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya
            bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal
            hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.