SİRKÜLER

SİRKÜLER 2018-02-07T02:20:39+03:00
707, 2021

GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru

07.07.2021, Çarşamba|Sirküler – 2021|

GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası “(16) Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.” şeklinde değiştirilmiştir. 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine [...]

2906, 2021

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.06.2021, Salı|Sirküler – 2021|

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Finansal Kiralama Faktoring Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin adı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile [...]

2906, 2021

Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar Sayısı: 4191)

29.06.2021, Salı|Sirküler – 2021|

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191) Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar Sayısı: 4191) 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Karar Sayısı: 4191 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek [...]

2206, 2021

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091)

22.06.2021, Salı|Sirküler – 2021|

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi 4091 22 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31519 Karar Sayısı: 4091 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. 21 Haziran 2021 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 21/6/2021 TARİHLİ VE 4091 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR MADDE 1- (1) Bankalar ve finansman [...]

2206, 2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları (Karar Sayısı: 4105)

22.06.2021, Salı|Sirküler – 2021|

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105) Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları (Karar Sayısı: 4105) 22 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31519 Karar Sayısı: 4105 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 21 Haziran 2021 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI MAL VE [...]

906, 2021

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

09.06.2021, Çarşamba|Sirküler – 2021|

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31506 Kanun No: 7326 Kabul Tarihi: 03/06/2021 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2) 2021 [...]

2805, 2021

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

28.05.2021, Cuma|Sirküler – 2021|

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18) 25 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31491 ÖZET: Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde aşağıdaki konularda düzenleme yapıldı. 1) Finansman gider kısıtlaması 2) Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları 3) Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması 4) Kurumlar vergisi oranının 2021 yılında [...]

2705, 2021

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

27.05.2021, Perşembe|Sirküler – 2021|

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Özel Tüketim Vergisi (III)  Uygulama Değişiklik (Seri No: 3) 27 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31493 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/C) bölümünün ikinci paragrafının (iv) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle [...]

2604, 2021

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910)

26.04.2021, Pazartesi|Sirküler – 2021|

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910) Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 3910 23 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31463 Karar Sayısı: 3910 Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli [...]

1904, 2021

Mini Torba Yasa TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi – Açıklamalar

19.04.2021, Pazartesi|Sirküler – 2021|

Mini Torba Yasa TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi – Açıklamalar Mini Torba Yasa TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi – Açıklamalar Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da değişikliğe gidiliyor. Bu Kanun’a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış imkanı tanınıyor. [...]

1604, 2021

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik

16.04.2021, Cuma|Sirküler – 2021|

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31456 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya [...]

804, 2021

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

08.04.2021, Perşembe|Sirküler – 2021|

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru (İthalat: 2021/21) 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu [...]

504, 2021

Torba Kanun Teklifi – Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

05.04.2021, Pazartesi|Sirküler – 2021|

Torba Kanun Teklifi – Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Torba Kanun Teklifi – Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Ak Parti Kanun Teklifi AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ MADDE 1– 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına “Menkul mallar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda veya” ibaresi, [...]

104, 2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755)

01.04.2021, Perşembe|Sirküler – 2021|

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755) GVK Geçici 67 nci Maddesi Yer Alan Tevkifat Oranları 3755 01 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31441 Karar Sayısı: 3755 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir. 31 [...]

104, 2021

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

01.04.2021, Perşembe|Sirküler – 2021|

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 2) 01 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31441 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 25/1/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve [...]

2903, 2021

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.03.2021, Pazartesi|Sirküler – 2021|

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama 27 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31436 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. [...]

2603, 2021

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26.03.2021, Cuma|Sirküler – 2021|

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yatırım Teşvik Belgesi Elektronik Ortamda Yürütülmesi 26 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31435 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE [...]

2503, 2021

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

25.03.2021, Perşembe|Sirküler – 2021|

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ 2021  Müteahhitlik Karneleri Değerlendirme Katsayıları 24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31433 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Müteahhitlik karneleri MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, [...]

2503, 2021

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.03.2021, Perşembe|Sirküler – 2021|

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik 25/03/2021 25 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31434 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mesul müdür tarafından düzenlenen personel çalışma belgesinin müdürlük tarafından onaylandığı tarihten itibaren personel çalışmaya başlayabilir.” “Personelin işten ayrılışları, en geç beş iş [...]

2203, 2021

7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

22.03.2021, Pazartesi|Sirküler – 2021|

7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31429 Kanun No: 7297 Kabul Tarihi: 11/03/2021 MADDE 1 – 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 1 – Seyhan Nehrinde 1949 ila 1951 yıllarında yaşanan taşkınlardan dolayı bu Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda mevcut binalarını boşaltmak durumunda kalan kişilere, [...]

1503, 2021

SGK Genelgesi 2021/5 – Çalışan Sigortalının Yaşlılık Aylığı Talebi İçin İşten Ayrılmasını Gerektiren Kural Hk

15.03.2021, Pazartesi|Sirküler – 2021|

SGK Genelgesi 2021/5 – Çalışan Sigortalının Yaşlılık Aylığı Talebi İçin İşten Ayrılmasını Gerektiren Kural Hk T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-98547999-010.01-21748897 Tarih:10.03.2021 Konu: Anayasa Mahkemesinin 506 Sayılı Kanun’un Mülga 62’nci Maddesinin Birinci Fıkrasına İlişkin Kararı GENELGE 2021/5 Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin birinci fıkrası; “Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu [...]

1503, 2021

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

15.03.2021, Pazartesi|Sirküler – 2021|

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası GİRİŞ Genç girişimcilere teşvik indirimi mevzuatımıza, Gelir Vergisi Kanununa 4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 41. maddesi ile eklenen “Eğitim, Öğretim Ve Sağlık Hizmet İşletmelerinde Kazanç İstisnası” başlıklı maddenin 26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanunun 38. maddesi ile yürürlükten kaldırılması sonucu ortaya çıkan mülga maddenin 29.1.2016 tarih ve 6663 sayılı Kanunun 1. maddesi ile yeniden düzenlenmesi sonucu oluşan mükerrer 20. madde ile girmiştir.  Madde düzenlemesi aşağıdaki şekildedir. Genç [...]

1003, 2021

Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ

10.03.2021, Çarşamba|Sirküler – 2021|

Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanması 09 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31418 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kamu sektöründe şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, kamu işletmelerinin faaliyetlerini etkin bir şekilde izleyerek malî ve malî olmayan verilerinin toplanmasına, derlenmesine ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam [...]

803, 2021

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

08.03.2021, Pazartesi|Sirküler – 2021|

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 2021 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 06 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31415 Adalet Bakanlığından: Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem [...]

803, 2021

7292 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08.03.2021, Pazartesi|Sirküler – 2021|

7292 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7292 Sayılı Kanun Finansal Kiralama, Faktoring 07 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31416 Kanun No: 7292 Kabul Tarihi: 4/3/2021 MADDE 1- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri” ibaresi “Kurumlar” şeklinde, (ı) bendinde yer alan “ve finansman” ibaresi [...]