BİLGİ YAZILARI

BİLGİ YAZILARI 2018-02-07T02:32:04+03:00
3007, 2021

2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

30.07.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57 Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi: 28/07/2021 Sayısı: KVK-57 / 2021-2 / Yatırım İndirimi – 43 İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi [...]

3007, 2021

Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin Sıkça Sorulan Soru Kitapçığı

30.07.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin Sıkça Sorulan Soru Kitapçığı Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin Sıkça Sorulan Soru Kitapçığı YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Yatırım Teşvik Belgesi nedir? Yatırım teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir. Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir? Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, Kamu [...]

2807, 2021

GVK, MTV 2. Taksit Ödemesi İle 7256 ve 7143 Sayılı Kanun Taksit Ödemeleri Son Günü

28.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

GVK, MTV 2. Taksit Ödemesi İle 7256 ve 7143 Sayılı Kanun Taksit Ödemeleri Son Günü Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit  ödeme süresi 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi 2021 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. Taksit  ödeme süresi  2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 [...]

2807, 2021

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri 27 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31550 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile [...]

2807, 2021

SGK Genelgesi 2021/26 – Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu

28.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

SGK Genelgesi 2021/26 – Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu SGK Genelgesi 2021/26 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-28180074 Tarih: 19.07.2021 Konu : Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu GENELGE 2021/26 1.Genel Açıklamalar Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının [...]

1907, 2021

Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı Duyurusu

19.07.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı Duyurusu Kira-Ücret-Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç Matrah Artırımı Bilindiği üzere, 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan matrah ve vergi artırımı konusundaki başvuruların e-Beyanname sisteminden yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda 2016-2020 yılları arasında: Kira gelirlerine ilişkin olarak; ü Gelir Vergisi Kanunu’nun [...]

1907, 2021

SGK Genel Yazı – 2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları

19.07.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

SGK Genel Yazı – 2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-98547999-010.99-27708816 Tarih: 08.07.2021 Konu : 2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları GENEL YAZI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve [...]

1907, 2021

Asgari Ücret Desteği Sürecek

19.07.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

Asgari Ücret Desteği Sürecek Asgari ücretle çalışan işçilere 75 lira destek sağlanması kararını da içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek kabul edildi. İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016 yılından 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; 2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük [...]

1407, 2021

SGK Genelgesi 2021/24 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği

14.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

SGK Genelgesi 2021/24 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-27786491 Tarih: 09.07.2021 Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği GENELGE 2021/24 1- Genel Açıklamalar 25/5/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı [...]

707, 2021

01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler

07.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler 01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler ÖZET: 1) Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulaması 1/7/2021 tarihi itibariyle sona erdiğinden 2021/Temmuz ayı itibariyle covid-19 gerekçesiyle SGK’ ya “18 kısa çalışma ödeneği” ve “27- kısa çalışma ödeneği [...]

707, 2021

MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

07.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.07.01-27387564 Tarih: 05.07.2021 Konu : Uzaktan Çalışma Gün Bildirimi GENEL YAZI 4857 sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasına göre, uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan [...]

707, 2021

Vergi İncelemesi Devam Eden Mükelleflerin Matrah Artırımı

07.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

Vergi İncelemesi Devam Eden Mükelleflerin Matrah Artırımı Mahmut Bülent YILDIRIM Öğretim Görevlisi I-GİRİŞ Kamuoyunun ve iş dünyasının büyük bir heyecanla beklediği yapılandırma ve matrah artırımı kanunu Haziran ayı itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yapılandırma kanunlarına, vergisini zamanında ödeyen ve mükellefiyet ödevlerini yerine getiren mükellefler tarafından haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle zaman zaman karşı çıkılsa da, çok sayıda mükellefin bu kanunların çıkmasına taraftar oldukları ve çok sayıda mükellef tarafından yapılandırma kanunlarından yararlandıkları [...]

707, 2021

4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddeleri SGK Prim Destekleri

07.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

SGK Genel Yazı – 4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddelerinde Yer Alan Prim Destekleri 4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddeleri Prim Destekleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-27469224 Tarih: 06.07.2021 Konu: 4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddelerinde Yer Alan Prim Destekleri GENEL YAZI Bilindiği gibi, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması [...]

207, 2021

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİTİŞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

02.07.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİTİŞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Pandemiyle birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bu yasak daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı. Fesih yasağının yani işten çıkartma yasağının olması işverenler açısından bazı olumsuz durumlar oluşturacağı için yasa koyucu burada işverene tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı da tanımıştı. İşten çıkarma yasağı öncesi yasa gereği ücretsiz izin [...]

207, 2021

Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek

02.07.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek Form Ba ve Bs Bildirimleri Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmiyor ÖZET: Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. İlk uygulama, Ağustos ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek Temmuz ayına ilişkin olarak düzenlenen formların verileceği bildirimler [...]

107, 2021

GİB – 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri

01.07.2021, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2021|

GİB – 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları ile matrah ve vergi artırımı beyannamelerinin/bildirimlerinin elektronik ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. 17.06.2021 ve [...]

107, 2021

Vergi Takvimi Temmuz 2021

01.07.2021, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2021|

Vergi Takvimi Temmuz 2021 Vergi Takvimi Temmuz 2021 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/07/2021 09/07/2021 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 01/07/2021 12/07/2021 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2021 16/07/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve [...]

2906, 2021

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Göre Vakıflar, Dernekler ve Sendikalar İle Bunların İktisadi İşletmelerinin Kayıt ve Beyan Sorumlulukları 

29.06.2021, Salı|Bilgi Yazıları – 2021|

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Göre Vakıflar, Dernekler ve Sendikalar İle Bunların İktisadi İşletmelerinin Kayıt ve Beyan Sorumlulukları Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Göre Vakıflar, Dernekler ve Sendikalar İle Bunların İktisadi İşletmelerinin Kayıt ve Beyan Sorumlulukları Bireylerin kendileriyle ilgili olan her türlü kişisel verilerinin korunmasını ve rızaları dışında ilgisiz üçüncü taraflara ulaşmasının önlenmesini isteme hakkı, Anayasal bir hak olup devletimizin güvencesi altındadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının 3 üncü [...]

2806, 2021

Yapılandırma Öncesi Borçları Bulunan Mükelleflerin Nakden Veya Mahsuben İade Taleplerine Getirilen Kısıtlama

28.06.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

Yapılandırma Öncesi Borçları Bulunan Mükelleflerin Nakden Veya Mahsuben İade Taleplerine Getirilen Kısıtlama Yapılandırma Öncesi Borçları Bulunan Mükellefler I. GİRİŞ Bilindiği gibi; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarih 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulama usul ve esaslarının belirlendiği 1 Seri No.lu Tebliğ 14.06.2021 tarih 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 18.06.2021 tarih 2021/1 sayılı İç Genelge çıkarılmıştır. Bundan önceki yapılandırmalarda; kanunların yayımı tarihinden [...]

2806, 2021

Temmuz Ayı Kademeli Normalleşme Tedbirleri

28.06.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

Temmuz Ayı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021 – [...]

2806, 2021

Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Hakkı

28.06.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Hakkı Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Hakkı ÖZET: 7326 sayılı Kanunun 5’inci maddesi hükümleri uyarınca katma değer vergisinden vergi artırımında bulunulması, artırımda bulunulan yılın sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden incelenmesine engel değildir. Aynı zamanda idarenin artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili [...]

2206, 2021

6183 Sayılı Kanuna Göre Gayrimenkullere Değer Biçme ve Satış Komisyonunun Teşekkülü

22.06.2021, Salı|Bilgi Yazıları – 2021|

6183 Sayılı Kanuna Göre Gayrimenkullere Değer Biçme ve Satış Komisyonunun Teşekkülü Gayrimenkullere Değer Biçme ve Satış Komisyonu Yadigar ŞENÖZ SMMM I- 7316 SAYILI KANUNLA SATIŞ KOMİSYONU İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6183 sayılı Kanunun ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜ gayrimenkul malların haciz ve satışı başlığı ile düzenlenmiştir. Kanunun 90 ıncı maddesi 7316 sayılı Kanun [1] ile değişikliğe uğramıştır. Buna göre, Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılır. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenir. [...]

2206, 2021

SGK – Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında Yapılacak İşlemler

22.06.2021, Salı|Bilgi Yazıları – 2021|

SGK – Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında Yapılacak İşlemler T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-79961784-045.99-26478601 Tarih: 17.06.2011 Konu: Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında Yapılacak İşlemler ÖZET: 1) İşverenin, sigortalı ile ilgili geçmişe dönük olarak meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması halinde, işverenin talebi denetime sevk edilmeksizin işleme alınacak ve 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında herhangi bir [...]

2106, 2021

SGK Genelgesi 2021/19 – Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili

21.06.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

SGK Genelgesi 2021/19 – Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-96597630-010.06.01-25442898 Tarih: 31.05.2021 Konu : Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili GENELGE 2021/19 Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarında ortaya çıkan rücu alacaklarının takip ve tahsili bakımından uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve Kurumsal işlem süreçlerinde yeknesaklığın sağlanması amacıyla ilgili Genelgelerde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmış ve söz konusu değişiklikler uyarınca hukuk servisleri [...]

1806, 2021

Ba-Bs Formlarının Sanal Ortamda GİB Tarafından Otomatik Oluşturulması ve e-Fatura Belge İptal, İhbar/İtiraz Taleplerinin GİB Sistemine Bildirilmesi

18.06.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

Ba-Bs Formlarının Sanal Ortamda GİB Tarafından Otomatik Oluşturulması ve e-Fatura Belge İptal, İhbar/İtiraz Taleplerinin GİB Sistemine Bildirilmesi Ba-Bs Formlarının GİB Tarafından Otomatik Oluşturulması ÖZET; Temmuz 2021 döneminden itibaren verilmesi gereken Ba-Bs Formlarına e-Belgelerin dahil edilmemesi ve buna bağlı olarak, “e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların GİB’ Bildirilme” uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile örnek uygulamalar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. E-FATURA/E-ARŞİV İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİMİNİN ESAS AMACI Ba-Bs FORMUNUN GİB TARAFINDAN OLUŞTURULMASIDIR; [...]