Loading...

Yatırım Teşvikleri

Yatırım Teşvikleri 2018-02-14T07:24:44+03:00

Yatırımlar şirketlerin geleceğe dönük hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ne kadar önemli ise; yarattığı istihdam, sağladığı teknoloji birikimi ve bölgesel gelir dağılımına olumlu katkıları yönüyle devletlerin sosyo-ekonomik hedefleri açısından da o kadar önemlidir. Devlet yatırımları ile büyümeye dayalı sistemin terk edilmesi ile özel sektörün inisiyatifine bırakılmış olan yatırım ortamı; özellikle Türkiye gibi yeterli kaynak birikimini sağlayamamış gelişmekte olan ülkelerde devletlerin sağladığı teşvikler ile cazip hale getirilmektedir.

Ekonomik dinamiklere ayak uydurabilmek için birçok defa değişikliğe konu olmuş olan yatırım teşvik mevzuatımız yatırım türüne göre aşağıda yer alan teşvikleri sağlayabilmektedir:

• Gümrük Vergisi Muafiyeti,
• KDV istisnası,
• İndirimli Kurumlar Vergisi,
• Gelir Vergisi stopajı desteği,
• Sigorta primi işveren hissesi desteği,
• Yatırım yeri tahsisi,
• Faiz desteği,
• KDV iadesi,
• Sigorta primi desteği.