sanayi sicil kayıtları

Tebliğler
Sanayi Sicil Tebliği (Tebliğ No: SGM 2005/17)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
________________________________________

    Madde 1- 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran sanayi işletmeleri;Ankara,İstanbul, İzmir, Bursa,Kayseri, Yalova, Kocaeli, Erzurum, Eskişehir,Konya, Samsun, Mersin, Erzincan, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Adana illerinde 1/9/2005 tarihinden itibaren, kalan diğer İllerde 1/10/2005 tarihinden itibaren, sanayi siciline kayıt olacaklardır.

    Madde 2- Kayıt için, işletmenin bulunduğu İlin Sanayi ve Ticaret
Müdürlüğüne müracaat edilecektir.

    Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.