Yurt dışı hizmet borçlanması

                                                                               GENELGE
                                                                                8 – 28 EK
 
 08.05.1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna istinaden sosyal güvenlik kuruluşlarınca döviz ile değerlendirilecek her bir günü için tahakkuk ettirilecek prim, kesenek ve karşılık borcu tutarı, Bakanlar Kurulu’nun 15.11.2005 tarih, 9665 sayılı kararı ile 3,5 ABD Doları olarak tespit edilmiş ve 06.12.2005 tarih, 26015 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 06.12.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Bu nedenle;
 
A-    10.05.2005 tarihinden itibaren borçlanılacak her bir gün için hesaplanacak borç miktarı 3,5 ABD Doları’dır.
B-    10.05.2005 tarihinden önce borçlanan ve adlarına tahakkuk ettirilen borçlarına karşılık hiç bir ödemede bulunmayanlar için, her bir gün karşılığında 3,5 ABD Doları üzerinden yeniden tahakkuk yapılarak ilgililere tebliğ edilecektir.
C-    Tahakkuk ettirilen borçlarının bir kısmını ödemiş olanların, 10.05.2005  tarihine kadar ödeme yapılmayan süreleri için de, her bir gün karşılığında 3,5 ABD Doları üzerinden yeniden tahakkuk yapılarak ilgililere tebliğ edilecektir.
D-    Tahakkuk ettirilen borçlarının tamamını veya bir kısmını 5 ABD Doları üzerinden ödemiş olanların 06.12.2005 (dahil) tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde, borçlanma tutarları ve bağlanmış ise aylıkları 3,5 ABD Doları üzerinden yeniden hesaplanacaktır. Hesaplama sonucu oluşan fark meblağ, Kurumumuz hesabına geçtiği tarihteki Yeni Türk Lirası karşılığı olarak kendilerine, hak sahiplerine veya mirasçılarına iade edilecektir. Aylığın yeniden hesaplanması sonucu doğacak borç ise, ilgililere iade edilecek miktardan mahsup edilecek, bakiye borcun oluşması durumunda aylıklarından ¼ oranında kesilecektir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederiz.