Bağ-kur genel müdürlüğü sigortalılar daire başkanlığı 5458 sayılı Kanun

Bağ-kur genel müdürlüğü sigortalılar daire başkanlığı 5458 sayılı Kanun’un

yeniden yapılandırma ve diğer hükümleri ile ilgili 2006/3 sayılı genelge’si yayınlamıştır.

İlgili genelgenin 7 nolu ekinde bağ-kur uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

7 nolu ekinde Bağkur uygulaması için tıklayınız.