Gelir Vergisi beyanname verilme süresi uzatılmıştır

Gelir Vergisi Sirküleri / 48 ile 2005 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 24 Mart 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.

İlgili sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/48
1. Giriş

Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesine göre, 2005 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 2006 yılı Mart ayının 15 inci günü akşamına kadar verilmesi ve aynı Kanunun 117 nci maddesine göre, söz konusu beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 24 Mart 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (2006 yılı Mart ve Temmuz aylarında) ödeyecekleri tabidir.

Duyurulur.
 
Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı