KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ

Katma değer vergisi sirküleri / 35 ile Aralık 2005 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin ilgili vergi dairesine verilme süreleri  24 Ocak 2006 Salı günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
İlgili sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 35

Konusu

: Aralık 2005 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatımı
Tarihi : 03/01/2006
Sayısı : KDV- 35 /2006-1
İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 41/1, 41/3 ve 46/1

1.Giriş:
 
Aralık 2005 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2.Yasal Düzenleme:
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin 1. fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, 4. fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.
 
Ancak, Ocak ayı içindeki resmi tatil süreleri göz önüne alınarak Vergi Usul Kanununun 17. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Aralık 2005 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 24/01/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
 
3.Sonuç:
 
Buna göre, Aralık 2005 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin 24 Ocak 2006 Salı günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır.
 

Duyurulur.