Kdv beyannamelerinin verilme süresi uzatılmıştır

                                                          KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 43

1-Giriş:
Eylül 2006 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Yasal Düzenleme:
Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin 1. fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, 4. fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.
Ancak, Eylül 2006 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi Ramazan Bayramı tatili öncesine rastlaması nedeniyle Vergi Usul Kanununun 17. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 26/10/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

3.Sonuç:
Buna göre, Eylül 2006 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri 26/10/2006 günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir.
Duyurulur.