Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

    Kurumlar Vergisi Sirküleri / 22 ile 2005 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Nisan 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.

İlgili  sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Kurumlar Vergisi Sirküleri/22

1 – Giriş
 
Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
 
Bilindiği üzere, 11/04/2006 tarihli ve 21 numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2005 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi 25 Nisan 2006 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştı.
 
Beyannameye ilişkin işlemlerin yoğunlaşması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Nisan 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.
 
Duyurulur.