Kurumlar vergisi tam tasdik raporunun hazırlanması

Kurumlar vergisi tam tasdik raporunun hazırlanması aşamasında ekte sunduğumuz 
listede belirtilen belge ve bilgilere ihtiyaç duyulacaktır.

 

2005 dönemi içinde bu bilgi ve belgelerin bazıları temin edilmiştir. Bunun dışında 
kalan bilgi ve belgelerin 15.04.2006 tarihinde kurumlar vergisi beyanının akabinde
tarafımıza elden veya nakil yolu ile ulaştırılmasını rica ederiz.
gerekli belgeler için tıklayınız