Satıcı tarafafından ithalatçı lehine yapılan fiyat indirimi (27.12.2006)

                                                                                    T.C.
                                                                 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
                                                                İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
                                                          Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
                                                                          Usul Müdürlüğü

TARİH: 08/09/2006
SAYII: B.07.GİB.4.34.19.02/VUK-1-229-12069/7055
KONU: Fiili ithal tarihinden sonra satıcı tarafından ithalatçı lehine yapılan fiyat indirimi hk.
                
                                                    …………………………………………………………

İLGİ:  21/06/2006 tarihli dilekçeniz.

    İlgi dilekçeniz ile, sağlık malzemeleri ithalat ve ticareti ile iştigal ettiğiniz belirterek, yurtdışındaki firmalar tarafından sattıkları malların pazarlanmasına destek vermek için alacak notu (creditnemo veya creditnotte) başlıklı yazı ile % 10-%15 arası indirim yapılarak borcunuzdan düşüldüğü ancak bu indirim bildirildiğinde mal satılmış olduğundan satılmış malların maliyetine nasıl yansıtılacağı ya da yansıtılmayıp olağandışı gelir gibi mi düşünüleceği hususlarında görüş talep edilmektedir.

    Benzer konuda Bakanlık Makamından alınan görüşlerde dikkate alınarak gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

    Yurt dışından ithal ettiğiniz emtialar için fiili ithal tarihinden sonra satıcı tarafından ithalatçı lehine fiyat indirimi yapılması katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.Ancak, katma değer vergisi kapsamına girmese dahi alış iskontosu ile ilgili olarak yurt dışındaki satıcıya yönelik KDV ihtiva etmeyen bir fatura düzenlenmesi ve bu faturanın da kayıtlara intikal ettirilmesi ve düzenlenen fatura ile birlikte fiyat indirimine yönelik olarak gönderilen creditnemo vb. yazıların zamanaşımı süresine bağlı olarak muhafaza edilmesi gerekir.