Şirketlerin kar dağıtımda gelir vergisi stopajı %15

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetlerinin yeniden belirlenmesi konusunda yayınlamış olduğumuz 46 nolu sirkülerimizde de belirtmiş olduğumuz gibi;

Anonim ve Limited şirketlerin kar dağıtımında % 10 olarak uygulanmakta olan gelir vergisi stopajı 23/07/2006 tarihinden itibaren %15 olmuştur. Bu tarihten sonra şirketlerin kar dağıtmaları halinde dağıtılacak kar üzerinden % 15 nispetinde gelir vergisi stopajı yaparak muhtasar beyanname ile ertesi ayın 20 sine kadar beyan edilecek ve aynı ayın 26 sında tamamı ödenecektir. ( Karın Sermaye ye İlavesi Kar dağıtımı sayılmaz.)

46 Nolu sirkülerimizde belirtmiş olduğumuz  kararnamede ayrıca: Borsa (İMKB) kazançları ile Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri Özel sektör bono ve tahvillerine uygulanana stopaj da %15 den %10 a indirilmiştir.