Vergi ile ilgili uygulamalarda T.C. kimlik numarası kullanımı zorunlulğu (11.12.2006)

                              01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİ İLE İLGİLİ UYGULAMALARDA
                                        T.C. KİMLİK NUMARASI KULLANIMI ZORUNLULUĞU

Bilindiği üzere 26274 sayılı 29.08.2006 Tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 3 Sıra Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’ne göre; Vergi Kimlik Numarası kullanılması gerekli görülen işlemlerde bu işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını kullanmak zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti Tabiyetinde ki gerçek kişiler Vergi Kimlik Numarası yerine on bir haneli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları kullanılacaktır.

Bu uygulama Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler için 01.11.2006 tarihinden itibaren başlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler isterlerse yıl sonuna kadar vergi kimlik numarası gerektiren işlemlerini eski almış oldukları vergi kimlik numaraları ile yapabileceklerdir.

Gelir Vergisi ( Gerçek kişi ) mükellefleri halen düzenlendikleri ve kullanılması zorunlu diğer belgeleri;

-Fatura
-Serbest Meslek Makbuzu,
-Perakende Satış Vesikaları,
-Gider Pusulası, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi vb. Belgeleri

Tükeninceye kadar kullanılmaya devam olunacaktır. Ancak 01/01/2007 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen belgelerin üzerindeki eski Vergi Kimlik numaraları tek çizgi ile çizilerek yerine T.C. kimlik numaraları yazılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren  bastırılacak veya tasdik ettirilecek belgelerde ise yeni vergi kimlik numarası kullanılacak.

Ayrıca, Gelir Vergisi Mükellefleri; 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun gereğince ödeme kaydedici cihazı           ( YAZAR KASA ) kullanan mükellefler, ödeme kaydedici cihazlarını ( yazar kasa ) T.C. kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren  ( 01.11.2006 ) cihazlardan kullanma kılavuzlarından yararlanarak ( cihaz mührünü bozmadan ) tuşlarına basmak suretiyle fiş üzerine yeni vergi kimlik numarasını yazacak şekilde programlayacak veya aynı işlem yetkili servislere yaptırılabileceklerdir. ( Değiştirme için son gün 31/12/2006 dır.)

Gelir Vergisi Mükelleflerinin VERGİ LEVHALARI ‘n da ki Vergi Kimlik numaraları da T.C. Kimlik Numaralarına dönüştürülecektir.

Gelir Vergisi Mükellefleri için  2007 Takvim Yılı ait tasdik ettirilecek yasal defterlerin tasdik föylerinde ki Vergi kimlik bölümüne T.C. Numaraları yazılması gerekir.

Ayrıca; Ticaret Sicil Memurlukları , yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ( Anonim şirket, Limited şirket ve Eshamlı komandit şirket ) kurucu ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdürleri ile Limited şirkette müdürlerden Türkiye Cumhuriyeti tabiyetin de olanların vergi kimlik numarası olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının ilgili belgelere yazılacaktır.

Gelir Vergisi mükellefleri uygulamanın zorunlu olduğu 01/Ocak/2007 tarihinden itibaren yeni vergi kimlik numarasını ( T.C. Kimlik ) kullanmazlar ise usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalacaklardır.

Kurumlar Vergisi mükellefleri için yukarıdaki değişiklikler yapılmayacaktır.