Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

 Kurumlar Vergisi Sirküleri / 21 ile 2005 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 25 Nisan 2006 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır.

İlgili  sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
                                         

            

            Kurumlar Vergisi Sirküleri/21

1 – Giriş
 
Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
 
Kurumlar Vergisi Kanununun 21 inci maddesine göre, 2005 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 2006 yılı Nisan ayının 15 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.
 
Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 25 Nisan 2006 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.
 
Duyurulur.