Dönem sonu işlemleri (27.12.2007)

                                                          DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

Vergi Usul Kanununda, bilanço günündeki mevcutların, alacakların ve borçların sayılması, ölçülmesi, tartılması ve değerlenmesi suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit edilmesi olarak tanımlanan envanter çıkarılması işleminin 31.12.2007 tarihi itibariyle yapılması gerekmektedir.

Envanter çalışması yapmak ise Vergi Usul Kanunu’nun 186’ncı maddesinde; " ……….. bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit etmek" olarak tarif edilmiştir.
Envanter çıkarılması işleminin 31.12.2007 tarihi itibariyle yapılabilmesi için firmanız tarafından aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir;
1- Öncelikle stok sayım komisyonlarının teşekkül ettirilmesi ve gerekli planlamalar yapıldıktan sonra yapılacak sayım işlemine firmamız tarafından müşahede edilebilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması,
2- Kayıtlı Envanter Sonuçlarının tespit edilerek ilişikteki formun dodurulması (Ek.1)
3- YTL ve döviz bazında fiili kasa durumunun tespit edilerek ilişikteki formun doldurulması, (Ek.2 )
4- "101-Alınan Çekler" ve "103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri" hesaplarının muavin listelerinin vade tarihlerine göre düzenlenmesi,
5-  Banka hesap bakiyelerinin, YTL ve döviz bazında tespit edilerek ilişikteki formun doldurulması, (Ek.3)
6- YTL ve Dövizli borç ve alacakların senetli ve senetsiz olarak listelenmesi,
 (120-320 / 121-321)
7- "120-Alıcılar" ve "320-Satıcılar" hesaplarındaki bakiye veren firmalara  (Ek.4)’ deki yazının iletilerek mutabakat işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
önemle rica olunur.

                                                                                                                AHMET YELİS

                                                                                                        YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR       

 

 

           

                                                                                     (EK:1)

31.12.2007 Tarihli Kaydi Envanter Sonuçları

Sene Başı Stok

(Miktar)

Sene İçi Alışlar (Miktar)

Sene İçi Satışlar (Miktar)

Sene Sonu Stok (Miktar)

Birim Fiyat YTL

YTL

Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

(EK:2)

DÖVİZ SAYIM VE DEĞERLENDİRME FORMU

DÖVİZİN

DEĞERLENMİŞTUTARI

MİZAN

 

CİNSİ

MİKTARI

KURU

BAKİYESİ

FARK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK:3)

BANKA HESAP MUTABAKATI FORMU

BANKA ADI-ŞUBE

31.12.2007

31.12.2007

 

HESAP NO

MİZAN BAKİYESİ

EXTREBAKİYESİ

FARK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK:4)

Sayın Yetkili,                                Tarih

…………………………………. A.Ş.

Mali tablolarımızın 31.12.2007 tarihi itibariyle tam tasdik incelemesini denetçilerimiz SERVER YMM A.Ş. yürütmektedir. Söz konusu inceleme Ticari Alacaklar ve Ticari Borçlar hesaplarımızı da kapsamaktadır.

31.12.2007 tarihi itibariyle aramızda mevcut hesabımız bize / sizden ………………………….YTL borçlu / alacaklı olduğunuzu / olduğumuzu göstermektedir.  Bu bakiye ile mutabık olup olmadığınızı ilgili kısmı doldurup imzaladıktan sonra tarafımıza göndermenizi veya faksla bildirmenizi rica ederiz.

Söz konusu bu talep sadece denetçilerimize hesaplarımızın doğruluğunu tespit etmekte yardımcı olma gayesi ile yapılmıştır.  Bu mektubun size ulaştığı tarih ile yukarıda belirtilmiş inceleme tarihi arasında yapılmış olabilecek ödemeler veya mal alımları cevabınızda dikkate alınmamalıdır. İlgi ve yardımlarınıza şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
  Yetkili İmza:                 Firma Mührü:

—————————————————————————————————————————

1-      31.12.2007 tarihi itibariyle ……………………………………………………firmasına olan …………………………YTL borcumuzu / alacağımızı ve bu bakiye ile mutabakatımızı teyit ederiz.

2-    31.12.2007 tarihi itibariyle ……………………………………………………firması tarafından gösterilen bakiye ile mutabık değiliz. Bizim kayıtlarımız aynı tarih itibariyle …………………………….YTL borç / alacak göstermekte olup mutabakatsızlık hakkındaki görüşlerimiz şöyledir:
 
 
Tarih:                     Yetkili İmza:                 Firma Mührü: