Muhasebe sistemlerinin gelişen teknolojiden yararlanması (11.10.2007)

Muhasebe Uygulaması genel tebliği taslağı ile; Mükelleflere ait muhasebe sistemlerinin ilgililerine daha etkin bilgi sunmasını sağlamak ve gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmak amacıyla; bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerine ait muhasebe kayıtlarının, bu amaca yönelik olarak hazırlanmış muhasebe programları kullanılarak oluşturulması ve saklanması ile bazı konularda yapılacak muhasebe kayıtlarında yer alması gereken asgari unsurların tespit edilmesi hususlarında açıklamalara yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Muhasebe Uygulaması genel tebliği taslağını  www.gib.gov.tr  den görebilirsiniz.