Mali tatil nedeniyle beyan ve ödeme tarihleri uzayan beyannameler (04.07.2008)

BEYANNAME ÇEŞİDİ                     İLK BEYAN            SON BEYAN            SON ÖDEME
                                                              GÜNÜ                   GÜNÜ                       GÜNÜ

Haziran / 2008 Dönemine                 01/07/2008               28/07/2008               30/07/2008
Ait Gelir Vergisi Stopajının ve
Damga Vergisinin Muhtasar
Beyanname verilmesi ve
ödenmesi (AYLIK)

Nisan- Mayıs- Haziran / 2008             01/07/2008             28/07/2008               30/07/2008
Dönemine Ait Gelir Vergisi
Stopajının ve Damga Vergisinin
Muhtasar Beyanname verilmesi
ve ödenmesi( ÜÇ AYLIK)

Haziran / 2008 Dönemine Ait             01/07/2008               28/07/2008                 30/07/2008
Kurumlar Vergisi Stopajının
Muhtasar Beyanname verilmesi
ve ödenmesi

Nisan- Mayıs- Haziran /2008              01/07/2008   28/07/2008    30/07/2008
Dönemine Ait GVK Geçici 67.
Mad. Kapsamında Yapılan
Tevkifatlara ilişkin Muhtasar
Beyanname verilmesi ve
Ödenmesi

Haziran / 2008 Dönemine                01/07/2008                28/07/2008                30/07/2008
Ait Katma Değer  Vergisi
Beyannamesi verilmesi ve
Ödenmesi

 

Haziran / 2008 Dönemine                       01/07/2008               28/07/2008             30/07/2008
Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Tahsil Edilen Damga Vergisi
ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga
Vergisi Beyannamesi verilmesi
ve ödenmesi