Transfer fiyatlandırması formunun bildirimi (12.07.2008)

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında ki 2 nolu genel tebliğin, 3 nolu başlığında belirtildiği gibi ; “Söz konusu form 2007 yılı hesap dönemine münhasır olmak üzere, 2008 hesap dönemi ikinci geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin son günü olan Ağustos ayının ondördüncü günü akşamına kadar hazırlanabilecektir. Dolayısıyla söz konusu formun Ocak-Haziran/2008 dönemine ait ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin ekinde 14 Ağustos 2008 günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.’’ denilmektedir.

 Buna göre Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporuyla ile ilgili formu 14 Ağustos 2008 günü akşamına kadar 2. Dönem geçici vergi beyannamesinin ekinde bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmesini göz önüne alarak hazırlıklarınızı yapmanız rica olunur.