İş Kanunu ve bazı kanunlardaki değişklikler (29.05.2008)

26 Mayıs 2008 tarihli ve 5765 sayılı İş Kanunu ve Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun yayınlanmış olup, 38 sayılı Server Sirküler ile bilgilerinize sunulmuştur.
ilgili kanunun ;

2. maddesi 01.07.2008 tarihinden itibaren  yürürlüğe girecek olup, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu konularına açıklamalar getirilmiştir.

20. maddesi 01.07.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınların Sigorta primlerine ait işveren hisselerinden yapılacak indirimlerden faydalanma şartları açıklanmaktadır.

24. maddesi 01.10.2008 tarihinden itibaren  yürürlüğe girecek olup, Malullük , yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın hazinece karşılanması şartlarına açıklık getirilmektedir.

27. maddesi yayın tarihi itibariyle  yürürlüğe girecek olup, Sosyal güvenlik alacaklarının yeniden yapılandırılması şartları açıklanmıştır.

Tüm bu maddelerin uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar ise ilgili kurumlar tarafından belirlenip açıklanacaktır.