Dönem Sonu Envanter İşlemleri ( 24.12.2009 )

Dönem Sonu Sayım İşlemleri Hakkında

Vergi Usul Kanununda, bilanço günündeki mevcutların, alacakların ve borçların sayılması, ölçülmesi, tartılması ve değerlenmesi suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit edilmesi olarak tanımlanan envanter çıkarılması işleminin 31.12.2009 tarihi itibariyle yapılması gerekmektedir.

Envanter çalışması yapmak ise Vergi Usul Kanunu’nun 186’ncı maddesinde; " ……….. bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit etmek" olarak tarif edilmiştir.
Envanter çıkarılması işleminin 31.12.2009 tarihi itibariyle yapılabilmesi için firmanız tarafından aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir;
1- Öncelikle stok sayım komisyonlarının teşekkül ettirilmesi ve gerekli planlamalar yapıldıktan sonra yapılacak sayım işlemine firmamız tarafından müşahede edilebilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması,
2- Kayıtlı Envanter Sonuçlarının tespit edilerek ilişikteki formun doldurulması (Ek.1)
3- TL ve döviz bazında fiili kasa durumunun tespit edilerek ilişikteki formun doldurulması, (Ek.2 )
4- "101-Alınan Çekler" ve "103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri" hesaplarının muavin listelerinin vade tarihlerine göre düzenlenmesi,
5-  Banka hesap bakiyelerinin, TL ve döviz bazında tespit edilerek ilişikteki formun doldurulması, (Ek.3)
6- TL ve Dövizli borç ve alacakların senetli ve senetsiz olarak listelenmesi,
 (120 – 320 / 121 – 321)
7- "120-Alıcılar" ve "320-Satıcılar" hesaplarındaki bakiye veren firmalara  (Ek.4)’ deki yazının iletilerek mutabakat işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

SERVER YMM A.Ş.

Ek : 1

31.12.2009 Tarihli Kaydi Envanter Sonuçları

Sene Başı Stok
(Miktar)
Sene İçi Alışlar (Miktar)
Sene İçi Satışlar (Miktar)
Sene Sonu Stok (Miktar)

Birim Fiyat TL

TL
Tutar

Ek : 2

DÖVİZ SAYIM VE DEĞERLENDİRME FORMU

DÖVİZİN
DEĞERLENMİŞTUTARI
MİZAN

CİNSİ
MİKTARI
KURU
BAKİYESİ
FARK

Ek : 3

BANKA HESAP MUTABAKATI FORMU

BANKA ADI-ŞUBE
31.12.2009
31.12.2009

HESAP NO
MİZAN BAKİYESİ
EXTREBAKİYESİ
FARK

Ek : 4

Sayın Yetkili,                                                                  Tarih

…………………………………. A.Ş.

Mali tablolarımızın 31.12.2009 tarihi itibariyle tam tasdik incelemesi SERVER DENETİM HİZMETLERİ VE YMM LTD. ŞTİ. tarafından yürütülmektedir. Söz konusu inceleme Ticari Alacaklar ve Ticari Borçlar hesaplarımızı da kapsamaktadır.

31.12.2009 tarihi itibariyle aramızda mevcut hesabımız ( bize / sizden ) ………………………….TL (borçlu / alacaklı) (olduğunuzu / olduğumuzu) göstermektedir.  Bu bakiye ile mutabık olup olmadığınızı ilgili kısmı doldurup imzaladıktan sonra tarafımıza göndermenizi veya faksla bildirmenizi rica ederiz.

Söz konusu bu talep sadece denetçilerimize hesaplarımızın doğruluğunu tespit etmekte yardımcı olma gayesi ile yapılmıştır.  Bu mektubun size ulaştığı tarih ile yukarıda belirtilmiş inceleme tarihi arasında yapılmış olabilecek ödemeler veya mal alımları cevabınızda dikkate alınmamalıdır. İlgi ve yardımlarınıza şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
  Yetkili İmza:                                    Firma Mührü:

—————————————————————————————————————————

1-   31.12.2009 tarihi itibariyle ……………………………………………………firmasına olan …………………………TL borcumuzu / alacağımızı ve bu bakiye ile mutabakatımızı teyit ederiz.

2-    31.12.2009 tarihi itibariyle ……………………………………………………firması tarafından gösterilen bakiye ile mutabık değiliz. Bizim kayıtlarımız aynı tarih itibariyle …………………………….TL borç / alacak göstermekte olup mutabakatsızlık hakkındaki görüşlerimiz şöyle

Tarih:                                             Yetkili   İmza:                                     

Firma Mührü:

Saygılarımızla

                                                                               Ahmet YELİS

                                                                          Yeminli Mali Müşavir