Kdv indirim işlemleriyle ilgili tebligatlar hakkında duyuru (16.11.2009)

KDV İNDİRİM İŞLEMLERİYLE İLGİLİ TEBLİGATLAR HAKKINDA DUYURU
KDV indirim işlemleri denetimleri sırasında hakkında olumsuzluk tespit edilen mükelleflerden alışları ile ilgili olarak kendilerine tebligat yapılan mükelleflerimizin, vergi dairelerine yapacakları açıklamalarla ilgili tereddüte düştükleri anlaşılmaktadır. Mükelleflerimizin KDV indirimlerine dair vergi dairelerince yapılan tebligatlarla ilgili olarak yapabilecekleri işlem ve açıklamalar aşağıda gösterilmiştir.
Diğer taraftan, 5811 sayılı Kanun’dan yararlanma şartlarını taşıyan mükelleflerimizin, indirimi reddedilen alışlarına ilişkin (olumsuz alışlarına ilişkin) olarak da varlık barışından yararlanmaları mümkündür.

 

                                                                                           Saygılarımızla                                                                           

                                                                                          AHMET YELİS
                                                                                  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 

Açıklama İstenen Alışlar

Mükelleflerimizin Yapabilecekleri İşlemler ve Açıklamalar
Sahte Belge Düzenleyen Mükelleflerden Alışlar
KOD : 5/1
– Düzeltme beyannamesi verilerek sözkonusu alışlar, KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
– Düzeltme beyannamesi verilmemesi durumunda, olumsuz alışlara ilişkin KDV’nin 4 katı tutarında teminat verilerek genel esaslara dönüş sağlanabilir.
– Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
-Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Sahte Belge Kullanan Mükelleflerden Alışlar
KOD : 5/2
– Bu alışların banka yoluyla ya da Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen çeklerle yapılmış olduğunun vergi dairesine belgelendirilmesi durumunda, alış yapan mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
– Ödemelerin, banka yoluyla ya da çekle yapılmamış olması durumunda, sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
– Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
– Diğer taraftan, sahte belge kullanan firmanın genel esaslara dönmesi yani hakkındaki olumsuzluğun kalkması durumunda da, bu firmadan alışları olan firmanın müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
– Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Adresinde Bulunmayan veya Mükellefiyeti Resen Kapatılan Mükelleflerden Alışlar
KOD: 5/3
VE
KOD: 8
– Adreste bulunmama veya mükellefiyetin kapatıldığı dönemden önceki dönemler için, yani mükellefin faal olduğu dönemlerde yapılan alışlar için  herhangi bir sorumluluk bulunmamaktadır. Mükelleflerimizin bu durumu vergi dairelerine izah etmeleri gerekmektedir.
– Adresinde bulunulmadığı veya mükellefiyetin kapatıldığı dönemler için ise sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir. Düzeltme beyannamesi verilmemesi durumunda, olumsuz alışlara ilişkin KDV’nin 4 katı tutarında teminat verilerek genel esaslara dönüş sağlanabilir.
– Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
– Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Defter ve Belgelerini İnceleme Elemanına İbraz Etmeyen Mükelleflerden Alışlar
KOD : 5/4
– Defter belge ibraz edilmeyen dönemlerdeki alışların banka yoluyla ya da Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen çeklerle yapılmış olduğunun vergi dairesine belgelendirilmesi durumunda, alış yapan mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
– Ödemelerin, banka yoluyla ya da çekle yapılmamış olması durumunda, sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
– Defter belge ibraz etmeyen mükellef hakkında olumsuzluk kalkarsa, bu durum vergi dairesine bildirilmelidir.
– Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
– Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.