Muhasebe yetkililerinin dikkatine ( 22.03.2009 )

 

 

Şirketinizin 2009 Yılı Tam Tasdik ve/veya KDV iade incelemeleri müşavirliğimizce yürütülmektedir. Size daha iyi hizmet verebilmemiz için, muhasebe ve denetim ile ilgili özellikle aşağıda belirtilen hususlarda değişiklik, düzeltme veya revizyon yapacağınız durumlarda müşavirliğimizle istişare etmenizi ve değişiklik/düzeltme neticesindeki yeni bilgi ve belgeleri tarafımıza ivediyetle ulaştırmanızı rica ediyoruz.

1- Her türlü beyan ve bildirgeler (KDV, ÖTV, Geçici Vergi, Muhtasar, Kurumlar, SSK vs)
2- Ticaret sicil gazeteleri (şube açılışı, kapanışı, iştigal konusu, devir, hisse devri vs.)
3- Şirket ortaklık yapısı  ile ilgili değişiklikler,
4- İmza sirküleri
5- Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi (yeni alınmış belgeler, belge değişikliği, sicil belgesi vizesi vs.)
6- Defter Tasdik Bilgileri ( ara tasdik, kapanış tasdiki, yeni tasdik vs.)
7- Bunların dışında da, müşavirliğimizi ilgilendiren bilgi ve belgelerin de tarafımıza iletilmesinin size vereceğimiz hizmet kalitesine olumlu katkı yapacağını bildirir,

Bu vesile ile çalışmalarınızda başarılar dileriz

 

                                                                                        Saygılarımla,

                                                                                      

                                                                                      AHMET YELİS
                                                                              YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR