Prime esas kazanç beyan talep formu (28.01.2009)

                           PRİME ESAS KAZANÇ BEYAN TALEP FORMU

 1479 / 2926 sayılı Kanuna tabi aktif sigortalı olarak prim ödemekteyim. 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (g) bendine göre belirlenen prim oranlarının hesabına esas tutulan 82 inci maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazancın alt sınırı (asgari ücretin otuzda biri) ile üst sınırı (günlük kazancın alt sınırının 6,5 katı) arasında günlük kazanç tutarım …………….. YTL’dir.

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca, işyerimde fiilen yapılan tespitlerden ve kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden; prime esas kazancımın kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin tespit edilmesi halinde Kurumca mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanacak ceza ve yaptırımları kabul ediyorum

 

İşyerimde işçi çalıştırmıyorum.                             (    )

İşyerimde işçi çalıştırıyorum.                                (    )

 

Adı Soyadı :

T.C.  :

Bağ-No :                                                                                                   İmza

Mesleği :

Adres/Tel. :