2010 Yılı 3 üncü Geçici Vergi dönemi Döviz Kurları (18.10.2010)

        2010 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ DÖVİZ KURLARI

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. ( Tebliğin 3.1. Bölümü )

 Buna göre, 2010 yılı üçüncü geçici vergi dönemi (01.01.2010 – 30.09.2010) için uygulanacak kurlar, 30.09.2010 tarihinde geçerli olan, yani TC Merkez Bankasınca belirlenerek ilan edilmiş olup, ilen edilen kurlar aşağıdaki gibidir.

Döviz Cinsi                                  Döviz Alış        Döviz Satış      Efektif Alış

1. 1 ABD DOLARI                        1,4512            1,4582          1,4502
2. 1 AVUSTRALYA DOLARI           1,4071            1,4163          1,4006
3. 1 DANİMARKA KRONU              0,26504          0,26635        0,26485
4. 1 EURO                                 1,9754             1,9849          1,9740
5. 1 İNGİLİZ STERLİNİ                 2,2937            2,3057           2,2921
6. 1 İSVİÇRE FRANGI                   1,4842            1,4938           1,4820
7. 1 İSVEÇ KRONU                      0,21460           0,21683        0,21445
8. 1 KANADA DOLARI                  1,4130            1,4194           1,4078
9. 1 KUVEYT DİNARI                   5,0535            5,1201           4,9777
10. 1 NORVEÇ KRONU                 0,24745           0,24912         0,24728
11. 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ   0,38811           0,38881         0,38520
12. 100 JAPON YENİ                   1,7324             1,7439          1,7260

Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kuru kullanılır, banka hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. ( 283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği )

SPK’ya tabi kurumlardan dövizli borçlarını döviz satış kurları ile değerleyenler, döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki farkı KKEG  olarak kurumlar vergisine ilave edecekleridir. Söz konusu tutarlar izleyen dönemde “diğer indirim” olarak dikkate alınacaktır.

Bilgi yazımızda yer almayan kurlar için Merkez Bankasından öğrenilmek suretiyle işlem yapılması yerinde olacaktır.