Hizmetlerimiz.. (22.01.2010)

1) BAĞIMSIZ  DENETİM HİZMETİ :

 

 

1.       Sermaye Piyasası Mevzuatı  Kapsamında Verdiğimiz Hizmetlerimiz :
 
·         Sermaye Piyasası Kanunu’ na tabi hisse senetleri İMKB’ de işlem gören halka açık şirketler, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları  ve diğer sermaye piyasası kurumlarının “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca  bağımsız denetimi,
·         Sermaye Piyasası Kanunu’ na tabi hisse senetleri İMKB’ de işlem görmeyen halka açık şirketler ve yatırım fonlarının  “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca  bağımsız denetimi,
·         Hisse senetleri halka arz edecek aile şirketlerinin mali tablolarının bağımsız denetimi,
·         Devir, birleşme ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri,
·          Konsolide mali tabloların bağımsız denetimi.
·         Enerji Piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin bağımsız denetimi.

 

2.       Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’ na uygun olarak yurtdışına sunulacak mali tabloların bağımsız denetimi :

 

3.       ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri uyarınca yurtdışına sunulacak mali tabloların bağımsız denetimi :

 

4.       Şirketlerin özel taleplerine yönelik bağımsız denetim hizmetleri :

 

 

2) HALKA ARZ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ :
·         Halka Arza Uygunluk Testinin Yapılması,
·         Halka Açılma Stratejisinin Tespit Edilmesi ve Yol Haritasının Düzenlenmesi,
·         Halka Arza İlişkin Hukuki  ve Mali Düzenlemelerin Yapılması,
·         Halka Arza İlişkin SPK’ya Ön İzin Başvurusunun Yapılması,
·         Hisse Senetlerinin Kayda Alınması İçin SPK’ya  Başvurunun Yapılması,
·         İMKB’ye Başvurunun Yapılması,
·         Halka Arzla İlgili Tüm Yasal İşlemlerin Yapılması ve Yönetime Bu Konuda Danışmanlık Hizmetinin Verilme
·         Arz Sonrasında Halka Açılan Firmalara Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı Hizmeti Verilmesi.

 

3) SPK LİSANSLI ŞİRKET DEĞERLEME HİZMETİ:

 

·         Hisse senetleri halka arzedilecek şirketlerin değerlerinin tespit edilmesi,
·         SPK’ ya tabi şirketlerin her türlü iştirak, bağlı ortaklık satın alma satma işlemlerinde, değer tespiti,
·         SPK’ ya uygun bağımsız denetim raporlamasında, iştirak ve  bağlı ortaklıklıkların makul değerlerinin tespit edilmesi.

 

4) İÇ DENETİM HİZMETLERİ :

 

·         Hata ve usulsüz işlemlerin önlenmesini,
·         Şirket varlıklarının korunmasını,
·         Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak yapılmasını,
·         Kanuni mevzuata uyulmasını,
·         Mali bilgilerin yönetime raporlanmasını,

 

sağlayacak etkinlikte bir ‘’içkontrol sistemi’’ kurulmakta ve tespit edilen problemler çözüm önerileriyle birlikte rapora bağlanmaktadır. Bu çerçevede iç denetim prosedürleri hazırlanmakta ve uygulamaya başlanmaktadır.