Türkiye isviçre çifte vergilendirme anlaşması (25.06.2010)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE KONFEDERASYONU İLE GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI İMZALANMIŞTIR

Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ile İsviçre Konfederasyonu adına Federal Maliye Bakanı Sayın Hans-Rudolf MERZ tarafından imzalanan bu Anlaşma ile her iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve İsviçre’nin daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Anlaşma iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
 
Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin mukim olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kâr payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belli oranlarla sınırlandırılmaktadır. Ayrıca bir ülke teşebbüsünün, diğer ülkede 6 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi ile bunlarla ilgili kontrol faaliyetleri ile diğer Devlette 6 aydan kısa sürede verilen danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere hizmet tedariklerinden doğan gelirlerin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.
 
Diğer taraftan, Anlaşmada yer alan, OECD Model Vergi Anlaşması’nın 26 ıncı maddesi esas alınarak geniş kapsamda bilgi değişimine imkân sağlayan “Bilgi Değişimi Maddesi” sayesinde iki ülkenin, vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir şekilde mücadele etmeleri mümkün olacaktır.
 
Türkiye’nin bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları sayısı 80’a ulaşmış olup, bunlardan 74’ü yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.