2011 yılı ikinci Geçici Vergi dönemi için uygulanacak döviz kurları (27.07.2011)

2011 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ DÖVİZ KURLARI

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. ( Tebliğin 3.1. Bölümü )

 Buna göre, 2011 yılı ikinci geçici vergi dönemi için uygulanacak kurlar, 30.06.2011 tarihinde geçerli olan, yani TC Merkez Bankasınca belirlenerek ilan edilmiş olup, ilen edilen kurlar aşağıdaki gibidir.

Döviz Cinsi    Döviz Alış  Döviz Satış  Efektif Alış

1. 1 ABD DOLARI   1,6302   1,6381   1,6291
2. 1 AVUSTRALYA DOLARI 1,7262   1,7375   1,7183
3. 1 DANİMARKA KRONU 0,31489  0,31644  0,31467
4. 1 EURO    2,3492              2,3605   2,3476
5. 1 İNGİLİZ STERLİNİ  2,6111   2,6247   2,6093
6. 1 İSVİÇRE FRANGI  1,9549   1,9675    1,9520
7. 1 İSVEÇ KRONU  0,25350  0,25614  0,25332
8. 1 KANADA DOLARI  1,6697              1,6772   1,6635
9. 1 KUVEYT DİNARI  5,8857   5,9632   5,97974
10. 1 NORVEÇ KRONU  0,30079  0,30282  0,30058
11. 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,43599  0,43678  0,43272
12. 100 JAPON YENİ  2,0071              2,0204              1,9997

Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kuru kullanılır, banka hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. ( 283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği )

SPK’ya tabi kurumlardan dövizli borçlarını döviz satış kurları ile değerleyenler, döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki farkı KKEG olarak kurumlar vergisine ilave edecekleridir. Söz konusu tutarlar izleyen dönemde “diğer indirim” olarak dikkate alınacaktır.

Bilgi yazımızda yer almayan kurlar için Merkez Bankasından öğrenilmek suretiyle işlem yapılması yerinde olacaktır.