2011 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları (13.10.2011)

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. ( Tebliğin 3.1. Bölümü )

 Buna göre, 2011 yılı üçüncü geçici vergi dönemi için uygulanacak kurlar, 30.09.2011 tarihinde geçerli olan, yani TC Merkez Bankasınca belirlenerek ilan edilmiş olup, ilen edilen kurlar aşağıdaki gibidir.

    Döviz Cinsi                             Döviz Alış        Döviz Satış          Efektif Alış

 

1.      1 ABD DOLARI                        1,8453               1,8542               1,8440

2.      1 AVUSTRALYA DOLARI     1,8122                1,8243              1,8041
3.      1 DANİMARKA KRONU        0,33800              0,33966             0,33776
4.      1 EURO                                     2,5157                 2,5278              2,5139
5.      1 İNGİLİZ STERLİNİ              2,8884                 2,9035              2,8864

6.      1 İSVİÇRE FRANGI                 2,0577                2,0710               2,0546
7.      1 İSVEÇ KRONU                     0,27136                0,27418            0,27117
8.      1 KANADA DOLARI              1,7916                 1,7997                1,7850
9.      1 KUVEYT DİNARI                6,6236                 6,7108                6,5242

10.  1 NORVEÇ KRONU                 0,32007               0,32223             0,31985

11.  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ              0,49350               0,49439             0,48980

12.  100 JAPON YENİ                      2,4050                  2,4210             2,3961

    Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kuru kullanılır, banka hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. ( 283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği )

SPK’ya tabi kurumlardan dövizli borçlarını döviz satış kurları ile değerleyenler, döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki farkı KKEG olarak kurumlar vergisine ilave edecekleridir. Söz konusu tutarlar izleyen dönemde “diğer indirim” olarak dikkate alınacaktır.

Bilgi yazımızda yer almayan kurlar için Merkez Bankasından öğrenilmek suretiyle işlem yapılması yerinde olacaktır.