Dönem Sonu Sayım İşlemleri Hakkında Hatırlatmalar (27.12.2011)

Vergi Usul Kanununda, bilanço günündeki mevcutların, alacakların ve borçların sayılması, ölçülmesi, tartılması ve değerlenmesi suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit edilmesi olarak tanımlanan envanter çıkarılması işleminin 31.12.2011 tarihi itibariyle yapılması gerekmektedir.

Envanter çalışması yapmak ise Vergi Usul Kanunu’nun 186’ncı maddesinde; ” ……….. bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit etmek” olarak tarif edilmiştir.

Envanter çıkarılması işleminin 31.12.2011 tarihi itibariyle yapılabilmesi için firmanız tarafından aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir;

1- Öncelikle stok sayım komisyonlarının teşekkül ettirilmesi ve gerekli planlamalar yapıldıktan sonra yapılacak sayım işlemine firmamız tarafından müşahede edilebilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması,

2- Kayıtlı Envanter Sonuçlarının tespit edilerek ilişikteki formun dodurulması (Ek.1)

3- TL ve döviz bazında fiili kasa durumunun tespit edilerek ilişikteki formun doldurulması, (Ek.2 )

4- “101-Alınan Çekler” ve “103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri” hesaplarının muavin listelerinin vade tarihlerine göre

düzenlenmesi,

5-  Banka hesap bakiyelerinin, TL ve döviz bazında tespit edilerek ilişikteki formun doldurulması, (Ek.3)

6- TL ve Dövizli borç ve alacakların senetli ve senetsiz olarak listelenmesi,
 (120-320 / 121-321)

7- “120-Alıcılar” ve “320-Satıcılar” hesaplarındaki bakiye veren firmalara  (Ek.4)’ deki yazının iletilerek mutabakat işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
önemle rica olunur.

iligili Ek Formlara buradan ulaşabilirsiniz.