Türkiye ve Almanya arasında imzalanan Vergi kaçakçılığını önleme anlaşması (20.09.2011)

Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ile Almanya adına Federal Maliye Bakanı Sayın Dr. Wolfgang SCHÄUBLE tarafından imzalanan bu Anlaşma ile her iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve Almanya’nın daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

  Anlaşma iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belli oranlarla sınırlandırılmaktadır. Ayrıca bir ülke teşebbüsünün, diğer ülkede 6 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ile yine 6 ayı aşmayan danışmanlık hizmetleri de dahil hizmet tedariklerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Anlaşmada yer alan Bilgi Değişimi maddesi ile iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele yürütmeleri mümkün olacaktır. Ayrıca, iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenlemeler de Anlaşma’da yer almıştır.

Anlaşma hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanması yönünde mutabakata varılmıştır. Feshedilen önceki Anlaşma hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanmadığı dikkate alındığında, Anlaşma’da yapılan bu düzenleme ile iki Anlaşma arasında oluşan zaman boşluğu giderilmiş olmaktadır.

Türkiye’nin bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 82’ye ulaşmış olup, bunlardan 74’ü yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.