2011 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve 2012 Mart Ayı KDV Beyannameleri Verilme Sürelerinin Uzatılması

2012 Mart Ayına Ait Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 26 Nisan 2012 Perşembe Günü, 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi ise 27 Nisan 2012 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır.